Το βιβλίο "The Architecture of Happiness" του Alain de Botton (Penguin Book, 2006, hardback) στα αγγλικά, σε άριστη κατάσταση. What makes a house beautiful? Why do people disagree about taste? Can buildings make us happy? The author tackles a relationship between the buildings we choose to live in, the objects we fill them in and ourselves. He considers how our private homes and public edifices influence our feelings as well as how architects could build in ways that would increase our chances of happiness.


Το προσφέρει η: Marina

Τιμή εκκίνησης:
5 ευρώ

Μεγαλύτερη προσφορά: 20 ευρώ